Loading...
Ogłoszenia

Ogłoszenie

Informujemy, iż informacje o osobach pochowanych z podaniem szczegółowej lokalizacji grobu na mapie cyfrowej można wyszukać na stronie internetowej Cmentarza Miejskiego w Białymstoku w serwisie Grobonet:
https://bialystok.grobonet.com

Kolumbarium na Cmentarzu Miejskim w Karakulach

W związku z zakończeniem I etapu prac budowlanych polegających na budowie kolumbarium na Cmentarzu Miejskim w Karakulach informujemy, iż nisze urnowe są udostępnione do sprzedaży. Cena niszy urnowej (miejsce na 2-3 urny) wynosi 5 000 zł brutto tel. 85 653 9408.

Informacja – opłata za groby

Administracja Cmentarza zwraca się z prośbą o bieżące regulowanie opłat za miejsce na cmentarzu, tak by była zachowana ciągłość w opłatach. Informujemy, iż miejsce wykupione na cmentarzu ważne jest przez okres 20 lat licząc od daty wniesienia opłaty a po upływie tego okresu podlega wznowieniu (zgodnie z obowiązującym cennikiem). Powyższe nie dotyczy grobów murowanych.

Informacja – ławki na cmentarzu

Administracja Cmentarza zwraca się z prośbą o naprawienie bądź zdemontowanie zniszczonych ławek znajdujących się przy grobach oraz utrudniających przejście. Przypominamy, iż zgodnie z przyjętymi regulacjami na cmentarzu obowiązuje zakaz ustawiania ławek. Ponadto informujemy, iż od września 2023 r. planowany jest przegląd ławek na cmentarzu, po którym wszystkie ławki, które nie zostaną naprawione oraz ich pozostałości zagrażające bezpieczeństwu zostaną usunięte przez pracowników cmentarza.

Prace kamieniarskie i budowlane (nagrobki, otoczenia grobów, napisy nagrobne)

Przed rozpoczęciem prac na cmentarzu Zleceniodawca zobowiązany jest do ich zgłoszenia tj. złożenia wniosku na wykonanie robót budowlanych/kamieniarskich - link do dokumentu. Ponadto Zleceniodawca jak i Wykonawca zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania zasad prowadzenia prac na terenie Cmentarza Miejskiego opisanych w Regulaminach Cmentarzy.