Loading...
O Nas

„Cmentarz Miejski” w Białymstoku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Białystok, nieposiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie zakładu budżetowego na terenach cmentarzy w Białymstoku oraz w Karakulach gm. Supraśl. Siedzibą Cmentarza Miejskiego jest miasto Białystok ul. Władysława Wysockiego 63.

Przedmiotem działania Zakładu Budżetowego „Cmentarz Miejski” w Białymstoku jest w szczególności:

prowadzenie prac związanych z grzebaniem zmarłych;

wykonywanie ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

administracyjna obsługa pogrzebów, pobieranie należnych opłat i prowadzenie ksiąg ewidencyjnych cmentarzy;

utrzymanie w należnym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych;

zlecanie i finansowanie zadań inwestycyjnych na terenie cmentarzy.

Cmentarz Miejski w Białymstoku znajduje się w północnej części miasta przy ul. Władysława Wysockiego 63 po jej zachodniej stronie i zajmuje powierzchnię 14,41 ha.

Powstał w 1939 r. jako wielowyznaniowy cmentarz wojskowy i w drodze naturalnej ewolucji dziejowej stał się cmentarzem miejskim. Wojskowe kwatery o znaczeniu historycznym (żołnierzy polskich i radzieckich) zajmują obecnie niewielką część nekropolii, pozostałe miejsca dotyczą pochówków osób cywilnych. Na terenie cmentarza znajdują się kwatery grobów rodzinnych, grobów pojedynczych, grobów murowanych, grobów urnowych, grobów dziecięcych i kolumbarium. Niewątpliwym walorem cmentarza jest urokliwa kaplica oraz sala pogrzebowa umożliwiająca pożegnanie zmarłego w kameralnych okolicznościach.

Na cmentarz można dojechać autobusami komunikacji miejskiej linii 9 i 100.

Cmentarz Miejski w Karakulach znajduje się na terenie gminy Supraśl w miejscowości Karakule przy ul. Kościelnej 5 i zajmuje powierzchnię 7,86 ha.

Pierwszy pochówek na nowej nekropolii odbył się w dniu 29 września 2010 roku. Na terenie cmentarza znajdują się kwatery grobów rodzinnych, grobów pojedynczych, grobów murowanych, grobów urnowych, grobów dziecięcych. Wszystkie miejsca grzebalne usytuowane są wzdłuż alejek.

Na cmentarz można dojechać autobusem komunikacji miejskiej linii 108.